Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Anglický jazyk - profesionálne preklady & korektúry

Prekladateľská prax

PRAX:

Prekladom z/do anglického jazyka a korektúram textov v anglickom jazyku sa venujem na profesionálnej úrovni od júna r. 2010. V rámci prekladateľských služieb ponúkam preklady zo všetkých odborov a oblastí, čiže bez akýchkoľvek obmedzení, pokiaľ ide o zameranie textu. Preklad je, samozrejme, zhotovený vždy v stanovenom termíne, resp. v súlade s požiadavkou klienta, často i skôr.

Nasledujúci Zoznam klientov a spoluprác obsahuje časť klientov, s ktorými prebieha alebo prebiehala úspešná spolupráca. Klientov tvoria najmä prekladateľské agentúry, firmy a spoločnosti, vydavateľstvo, ale aj množstvo FO čiže súkromných klientov a aktuálne i austrálske úrady.

Klienti/spolupráce:

- Preklady dokumentov pre austrálske úrady + Slovákov a Čechov žijúcich v Austrálii v spolupráci s členom NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters)

- pracovná pozícia v oblasti korektúr: jazykový korektor pre anglický jazyk pre Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu SR - náplň práce: opravy tvorby učiteľov angličtiny v rámci celej SR

- Jazyková škola Viveus Žilina

- GLASTON, s. r. o. Bratislava - výskumné centrum regeneratívnej medicíny

- Prekladateľská a tlmočnícka agentúra PTK-ECHO Bratislava, Kežmarok

- spoločnosť Nena, p. Bystrický M. - korektúry textov so zameraním na informačné technológie

- Grand magazine / Grand residence - luxusný lifestylový magazín

- p. Samuel Lauko, režisér - sci-fi film Narria - scenár a ďalšie materiály - korektúra + preklad

- p. Ivanová I. - interná doktorantka - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

- p. Michalík M.  - fotograf - preklad odborných materiálov - photoshop + webová stránka

- preklady historických materiálov z oblasti náboženstva - FO resp. súkromný klient

- Galaxy Casting - reklamná a kastingová agentúra so sídlom v Bratislave s medzinárodnou pôsobnosťou

- príklady prekladu bakalárskych prác:

 Analýza neetickej reklamy - 90 strán

 Návrh e-marketingovej stratégie a riadenia spoločnosti - 120 strán

 Súťažné právo a šport - vzájomné vzťahy - rozsah: 47 strán

- MUDr. Henkrichová P. - preklad odborného článku: Optická koherentná tomografia v skleróze multiplex

- spoločnosť Trumpeter - Public Relations

- spoločnosť Eurostyl - p. Dobiáš P.

- kozuby Bratislava - superstyle.sk

- p. Tuchyňa Peter - preklad materiálu týkajúceho sa možnosti využitia hodnotených priemyselných odpadov v stavebníctve

- spoločnosť JK TAX, s. r. o. účtovníctvo, dane, mzdy so sídlom v Bratislave

- p. Gažiová J. - preklad práce na tému Európska únia a Slovenská republika

- odborné materiály z oblasti veterinárnej medicíny - témy: Hrudná dutina a pohrudnica, Srdce a krvné cievy, Aorta (u psov) - počet strán: 90

- korektúra diplomovej práce na tému: Možnosti diagnostikovania a rozvíjania cudzojazyčných schopností v predškolskom veku, obsah: 60 strán

- SKI Bachledova

- Ing. Anna Ďuricová, PhD., TU Zvolen, práca: Čistiarenské kaly a ich niektoré vlastnosti - 100 strán

- p. Kullová Zuzana - žurnalistka - Hospodárske noviny, Pravda

- spol. PRO FIT Media, s. r. o., Ing. R. Kanich

- p. Zuzana Lynch - odborné texty a články z oblasti pedagogiky a didaktiky

- p. Bagín V. - výskumné projekty

- p. Ščevíková - lekárske správy

- p. Petris I. - preklady z oblasti práva - rozsudky súdov, vyjadrenia prokuratúr, a pod.

- preklad rozsiahlej publikácie - EPUB 3 program - 371 strán

- Mgr. art P. Daniž - rôzne projekty

- Skeleton, a.s. Bratislava + pobočka Čadca

- M & M Real Park, s. r. o. Oščadnica

- Preklady bez hraníc Bratislava

- Work Service, s. r. o. Bratislava - personálna agentúra

- p. Moskaľová L. - preklady dokumentov z oblasti psychológie

Kompletný zoznam klientov nájdete na nasledujúcom odkaze:

www.prekladyaj.webnode.sk/o-nas     pod názvom Klienti, referencie

Kompletné Zoznamy prekladov a korektúr pre všetkých klientov v angickej i slovenskej verzii nájdete na tejto web stránke v sekcii Fotogaléria!

TOPlist